Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnTillögur um nýskipan almannatrygginga rýrar í roðinu

mánudagur, 28. september 2009

 
 
Tilllögur um nýskipan almannatrygginga hafa verið lagðar fram.Tillögurnar valda mér miklum vonbrigðum.Verkefnisstjórn undir forustu Stefáns Ólafssonar, prófessors,hefur haft langan tíma til þess að vinna að tillögunum en árangur er ekki eftir því. Verkefnisstjórnin átti að skila áliti 1.nóvember sl. en hún skilaði loks tillögum 8 eða 9 mánuðum  á eftir áætlun. Ég verð að segja það eins og  er, að tillögurnar eru rýrar í roðinu.
 
Sameining bótaflokka
 
Aðaltillaga verkefnisstjórnar er að sameina nokkra bótaflokka lífeyristrygginga í einn, þ.e. að slá saman grunnlífeyri,tekjutryggingu og heimilisuppbót. Það kann að vera, að slík breyting sé til bóta en lífeyrisþegar leggja meira upp úr því hvað  þeir fá   mikinn lífeyri  en hvað tryggingabæturnar heita. Verkefnisstjórnin leggur fram tvær tillögur að þessari breytingu.Annars vegar er lagt til, að umræddir bótaflokkar verði sameinaðir og lífeyrisþegar fái það sama greitt eins og áður.Hins vegar er lagt til, að  um leið og bótaflokkarir eru sameinaðir verði gerð tilfærsla þannig, að þeir,sem hafa þokkalegan lífeyri frá lífeyrissjóði verði skertir, þ.e  fái minna frá almannatryggingum en áður en þeir sem hafa minna frá lífeyrissjóði  fái meira frá almannatryggingum en áður. Þetta gengur þvert á  eitt aðalmarkmið endurskoðunar almannatrygginganna  þ.e. að draga úr tekjutengingum, og minnka skerðingu  lífeyris almannatrygginga vegna tekna. Engu er líkara en verkefnisstjórnin hafi gripið til þess ráðs vegna bankahrunsins að láta lífeyrisþega sjálfa greiða fyrir þær breytingar  og lagfæringar, sem ætlunin væri að gera á kerfinu.Það gengur ekki. Enda þótt markmið endurskoðunar almannatrygginga hafi m.a. verið að einfalda kerfið  var höfuðmarkmiðið að efla tryggingarnar og bæta kjör lífeyrisþega. Ef verkefnisstjórn treystir sér ekki til þess að leggja til neinar kjarabætur til handa lífeyrisþegum er eðlilegt að fresta endurskoðun almannatrygginga.Lífeyrisþegar eru lítið betur settir þó skipt sé um nafn á bótaflokkum og þeir sameinaðir.
 
Léleg tillaga um frítekjumark
 
Önnur tillaga verkefnisstjórnar er að taka   skuli upp 30 þús. kr. frítekjumark vegna  lífeyrissjóðstekna.Þetta er mjög léleg tillaga og bætir   ekkert kjör lífeyrisþega. Tryggingabætur eru skertar um sömu upphæð  og nemur tekjum úr lífeyrissjóði.Auk þess er þetta afturför.Ríkisstjórnin, sem setti endurskoðun almannatrygginga í gang, var búin að ákveða að þeir sem væru orðnir 70 ára  og eldri mættu vinna sér inn ótakmarkaðar tekjur án þess að það skerti lífeyri þeirra frá almannatryggingum. Síðan var ákveðið að setja 100 þús kr. frítekjumark vegna atvinnutekna 67 --70 ára eldri borgara.Þá var  einnig ákveðið, að  engin skerðing yrði á lífeyri eldri borgara frá almannatryggingum vegna séreignalífeyrissparnaðar.Hér  er rétt að staldra við:.Ekki er unnt að gera upp á milli mismunandi lífeyrissparnaðar á þennan hátt.Og ef stjórnvöld vilja mismuna milli þessara sparnaðarforma er eðilegt, að það sé gert  í hag þeim lífeyrissjóðum, sem eru skyldulífeyrissjóðir.Það væri því rökrétt, að afnumin væri með öllu skerðing á lífeyri aldraðra frá almannatryggingum vegna tekna úr  hefðbundnum lífeyrissjóðum.Sem skref í þá átt mætti byrja með 100 þús. kr. frítekjumarki vegna lífeyrissjóðstekna. En  aðeins 30 þús. kr. frítekjumark er alveg út úr korti og ekki unnt að bjóða lífeyrisþegum upp á svo lélega tillögu.Sú tillaga er aðeins til þess að sýnast.Hún bætir ekki kjör lífeyrisþega.
 
Frítekjumark vegna atvinnutekna skorið niður
 
Ríkisstjórnin steig skref til baka og afnam þá ákvörðun, að   ellilífeyrisþegar 70 ára og eldri mættu vinna ótakmarkað án skerðingar lífeyris frá almannatryggingum. Byrjað var á því að ákveða, að 100 þús. kr. frítekjumark vegna atvinnutekna skyldi gilda fyrir alla. En það stóð ekki lengi. Hinn 1.júlí sl. ákvað ríkisstjórn " félagshyggjuflokkanna" að skera frítekjumark vegna atvinnutekna aldraðra niður í 40 þús.kr. á mánuði.Frítekjumarkið var hins vegar látið haldast hjá öryrkjum.Ekki kemur fram í tillögum verkefnisstjórnar hvað hún telji, að frítekjumark   vegna atvinnutekna eigi að vera hátt aðeins sagt, að það eigi að hækka verulega.Verkefnisstjórnin leggur fram það markmið sitt að draga eigi úr tekjutengingum og auka frítekjumark sem mest en á sama tíma er ríkisstjórnin að skera niður frítekjumark vegna atvinnutekna aldraðra.Eðlilegt hefði verið að verkefnisstjórnin hefði lagt fram sínar tillögur án afskipta ríkisstjórnarinna og síðan hefði ríkisstjórnin skorið þær niður eða frestað framkvæmd þeirra. En í staðinn hefur verkefnisstjórnin valið að vinna tillögur sínar í samráði við ríkisstjórn og þess vegna verða tillögurnar í skötulíki.
 
Frítekjumark vegna fjámagnstekna óeðlilega lágt
 
Frítekjumark vegna fjármagnstekna er núi 8.160 kr.á mánuði. Það er hvorki fugl né fiskur.Verkefnisstjórn segir í áliti sínu,  að þetta frítekjumark þyrfti að vera  hærra,  í átt að 30 þús. á mánuði. Í  áliti verkefnisstjórnar segir, að kostnaður við það gæti orðið í kringum 1 milljarð kr, En þar á móti kemur, að talið er að ríkið spari nálega 3 milljarða vega aukinnar skerðingar tryggingabóta af völdum fjármagnstekna.Auðvitað á frítekjumark vegna fjármagnstekna að vera hið sama og vegna atvinnutekna, þ.e. a.m.k. 100 þús.á mánuði. Lágt frítekjumark vegna fjármagnstekna dregur úr sparnaði og leiðir til þess að fólk tekur sparifé sitt út úr bönkunum, þar eð það vill ekki  sæta skerðingu á lífeyri sínum frá almannatryggingum.Tillögur verkefnisstjórnar eru sama marki brenndar og tillögur fyrri ríkisstjórnar.Þær eru miðaðar við það,sem er hagkvæmast fyrir ríkissjóð  en ekki það sem er hagkvæmast fyrir lífeyrisþega. 
Álit og tillögur verkefnisstjórnar bera þess göggt merki, að ríkisstjórnin hefur horft yfir öxlina á verkefnisstjórninni.Það hefði verið betra að verkefnisstjórnin hefði haft meira sjálfstæði. Hún hefði  átt að gera sjálfstæðar tillögur án afskipta ríkisstjórnar og ráðherra. Þannig starfa nefndir erlendis og þannig  hefði verkefnisstjórnin átt  að starfa hér.
 
 
Björgvin Guðmundsson
 
Birti í Morgunblaðinu  28.sept. 2009
 
 
 


N�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn