Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnÁ að takmarka aðstreymi útlendinga til Íslands?

laugardagur, 4. nóvember 2006

 

 

Skiptar skoðanir eru um aukið aðstreymi útlendinga til Íslands. Sumir telja, að  aðstreymið hafi verið of mikið og að sporna verði við  miklum innflutningi útlendinga til landsins .Uppsveiflan í íslensku efnahagslífi hefur kallað á aukið vinnuafl og ekki hefur reynst kleift að mæta þeirri auknu eftirspurn með innlendu vinnuafli. Þess vegna hefur orðið að flytja inn erlent vinnuafl  í miklum mæli. Samtímis hefur það aukist ,að Íslendingar fáist ekki í ýmis konar þjónustustörf og því eru útlendingar í æ ríkari mæli ráðnir í þau. Um langt skeið hefur verið erfitt að manna frystihúsin með Íslendingum og því er það nú algengt,  að Pólverjar og aðrir útlendingar haldi fiskvinnslunni uppi í frystihúsum. Margir hafa áhyggjur af þessari þróun. Og ýmsir öfgamenn vilja banna innflutning á erlendu vinnuafli.Þeir, sem ganga lengst í öfgunum, vilja senda útlendinga aftur úr landi.

 

EES er einn vinnumarkaður

 

Hvað er til ráða í þessu efni? Ísland er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og þar er einn vinnumarkaður með frjálsu flæði vinnuafls. Það þýðir, að fólk  á EES svæðinu getur komið til Íslands til þess að vinna án þess að framvísa atvinnuleyfi.Fólk frá Austur-Evrópu-ríkum, sem eru í EES,  þarf því ekki atvinnuleyfi til þess að fá vinnu á Íslandi. Það getur því komið til Íslands án þess  tryggja sér atvinnu fyrst .Er þá ekkert unnt að gera til þess að draga úr straumi erlends vinnuafls frá EES svæðinu?. Jú það er ýmis legt unnt að gera. Það má t.d. setja ýmis skilyrði svo sem að fólk, sem ráðið er til þjónustustarfa,  verði að kunna íslensku. Það er eðlilegt krafa, þar eð fólk sem vinnur t.d. á sjúkrahúsum og dvalarheimilum aldraðra verður að geta talað við sjúklinga og vistmenn á íslensku .Sama gildir raunar um afgreiðslustörf og ýmis önnur þjónustustörf.  Í dag eru útlendingar að vinna  á elliheimilum án þess að tala íslensku og án þess að geta talað við sjúklingana. Það gengur ekki. Ef skilyrði væru sett um íslensku kunnáttu mundi það draga úr straumi erlends vinnuafls hingað og það mundi leiða til þess að menn yrðu að læra íslnesku áður en þeir hæfu störf eða að öðrum kosti að  hætta við að vinna hér á landi. Fólk utan EES svæðisins þarf atvinnuleyfi hér á landi og  unnt er  að neita því um atvinnuleyfi  hér  ef við teljum orðið of mikið af erlendu vinnuafli í landinu.

 

Fordómar gagnvart útlendingum

 

 Nokkuð ber á fordómum hér gagnvart útlendingum.Einkum virðast menn hræddir við Múslima og fólk frá Arabalöndunum.Að vísu er mjög fátt hér um slíkt fólk.En margir virðast telja, að flestir Arabar séu hryðjuverkamenn. Það er auðvitað fráleitt.Og margir vilja kenna útlendingum um allt sem aflaga fer hér í næturlífi. Ef útlendingar eru viðriðnir  obeldi á almannafæri eru fjölmiðlar mun dómharðari í þeirra garð en ef Íslendingar eiga í hlut.Auðvitað eru útlendingar, sem setst hafa hér að misjafnir eins og Íslendingar.Það gengur ekki að dæma alla útlendinga, sem hér búa,  eftir nokkrum svörtum sauðum.Margir útlendinganna eru ágætis fólk. Það er t.d. látið mjög vel af Pólverjum sem vinnukrafti í frystihúsum landsins og  yfirleitt eru þeir ekki til neinna vandræða.

 

Erlent vinnuafl mikilvægt

 

 Við verðum að átta okkur á því, að eins og staðan er í íslensku atvinnulífi í dag er ekki unnt að reka það án erlends vinnuafls. Það yrði  erfitt að reka spítalana og ýmsar aðrar þjónustustofnanir, ef erlends vinnuafls nyti ekki við. Og frystihúsin mundi sennilega stöðvast,  ef Pólverjarnir færu. Hins vegar þarf að leggja mikla áherslu á, að  útlendingarnir aðlagist íslensku þjóðfélagi. Mikilvægast er í því sambandi, að þeir læri íslensku .Í því  efni hefur til þessa verið mikill slappleiki. Það verður að herða á í  þvi efni. Algert skilyrði er, að allir, sem vinna þjónustustörf tali íslensku.

 

Björgvin GuðmundssonN�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn