Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnHagnaður Símans 2,1 milljarður sl. ár.Engin þörf á einkavæðingu

föstudagur, 20. febrúar 2004

Mjög góð afkoma var hjá Landssímanum sl. ár eins og reyndar var einnig árið áður.Er Landssíminn gott dæmi um ríkisfyrirtæki,sem er vel rekið og skilar góðum hagnaði.Oft er sagt,að einkarekstur skili betri árangri en opinber rekstur en reynslan sýnir,að það á ekki við um Landssímann.Rekstur Landssímans leiðir í ljós,að ef vel er hugsað um rekstur opinberra fyrirtækja geta þau skilað góðri afkomu. Enga nauðsyn ber því til,að einkavæða Landssímans til þess að bæta reksturinn.

Hér fer á eftir frétt Mbl. um rekstur Símans sl. ár:

Hagnaður varð af rekstri samstæðu Landssíma Íslands hf. á árinu 2003 að fjárhæð 2.145 milljónir króna samkvæmt rekstrarreikningi félagsins. Til samanburðar var hagnaður fyrir árið 2002 2.161 milljónir króna, sem er sambærilegur á milli ára. Rekstrartekjur á árinu voru 18.762 milljónir króna samanborið við 17.958 milljónir króna á árinu áður. Rekstrargjöld voru 11.381 milljónir króna árið 2003 en voru 10.849 milljónir króna árið 2002.

Rekstrarhagnaður samstæðunnar fyrir afskriftir (EBITDA) var 7.381 m.kr. á árinu eða 39,3% samanborið við 7.109 m.kr. árið áður eða 39,6%. Veltufé frá rekstri var 6.810 m.kr, eða um 36% af rekstrartekjum. Arðsemi eigin fjár var 14,8% fyrir árið 2003 en var 15,2% árið 2002.

Rekstrartekjur Símans hækkuðu um 804 milljónir króna á milli ára, að því er fram kemur í frétt frá fyrirtækinu. Rekstrartekjur af umferð lækkuðu lítillega en rekstrartekjur af stofn- og afnotagjöldum hækkuðu á árinu. Aðrar tekjur hækkuðu einnig. Tekjur af talsímaþjónustu drógust saman en tekjur af farsíma- og gangaflutningsþjónustu hækkuðu á milli ára.

Rekstrargjöld samstæðunnar hækkuðu um 532 m.kr. á milli ára, eða úr 10.849 m.kr. í 11.381 m.kr. Laun og launatengd gjöld hækkuðu um 261 m.kr. á milli ára, fjarskiptakostnaður og þjónusta hækkaði um rúmar 497 m.kr. úr 3.391 m.kr. í 3.888 m.kr. Annar rekstrarkostnaður lækkaði um rúmar 226 m.kr.

Afskriftir á árinu 2003 voru 4.464 m.kr. en voru 4.641 m.kr. árið 2002. Afskriftir lækka á milli ára og munar þar mest um afskriftir af útlandakerfum, NMT-farsímakerfinu og af ýmsum tölvu- og hugbúnaðarkerfum. Bókfærð hlutdeild í afkomu dótturfélaga var jákvæð um 41 m.kr. Hlutdeild félagsins í eigin fé dótturfélaganna nam 409 m.kr. í lok ársins. Þrjú félög eru 100% í eigu Símans en þau eru Skíma hf., Tæknivörur ehf. og Íslandsvefir ehf. auk tveggja félaga sem Síminn á meirihluta í. Þau eru Anza hf. og Grunnur Gagnalausnir ehf. Félagið á í 5 hlutdeildarfélögum. Á árinu nam fjárfesting í þeim samtals 453 m.kr. en þar vegur mest fjárfesting Símans í Farice hf. að fjárhæð 395 m.kr. Bókfærð hlutdeild í afkomu á árinu var neikvæð um 25 m.kr. Síminn átti í lok árs eignarhluti í 9 öðrum íslenskum félögum og 5 erlendum.

Fjárfestingar samstæðunnar í varanlegum rekstrarfjármunum námu 3.473 m.kr. á árinu. Megin hluti fjárfestinganna var í almenna fjarskiptanetinu en þær námu 1.568 m.kr. samanborið við 1.779 m.kr. frá fyrra ári. Fjárfestingar hafa ávallt verið miklar hjá félaginu enda krefst rekstur fjarskiptaþjónustu mikilla fjárfestinga í tækjum og búnaði. Félagið skuldbatt sig í október 2003 til að kaupa 10,6% hlut í Carrera Global Investment Ltd. að verðmæti 3.800.000 €. Í árslok var handsalaður samningur við Flugmálastjórn á sölu á flug- og skipaþjónustu sem félagið hefur veitt til Alþjóða flugmálaþjónustunnar og Siglingamálastofnunar Íslands. Á árinu var stofnað Eignarhaldsfélagið Farice ehf. og yfirtók það eignarhluti íslenska félaga í Farice hf., hlutur Símans er 41,7%. Í árslok seldi félagið meginhluta sinn í sæstrengjunum Cantat-3 og Canus til Eignarhaldsfélagsins Farice ehf.

Samkvæmt efnahagsreikningi námu heildareignir samstæðunnar 28.661 m.kr. og eigið fé félagsins 16.058 m.kr. þann 31. desember 2003. Eiginfjárhlutfall félagsins var 56% í árslok. Handbært fé í árslok lækkaði frá því árinu áður úr 3.925 m.kr. í 2.283 m.kr. Síminn greiddi 2.110 m. kr. arð á árinu 2003 eða 30% og afborganir langtímalána námu 3.366 m.kr. Hlutafé félagsins í árslok 2003 nam 7.036 m.kr. og samkvæmt hluthafaskrá eru skráðir hluthafar 1.238. Tæp 99% hlutafjár er í eigu ríkissjóðs.

Rekstur Símans er í jafnvægi, tekjur aukast en gjöldin hækka lítillega. Félagið hefur sterka fjárhagsstöðu og góða markaðshlutdeild en gert hefur verið ráð að samkeppni harðni á árinu 2004.

Stjórn félagsins samþykkti reikninginn á stjórnarfundi síðdegis í gær. Tillaga um 30% arðgreiðslu til hluthafa mun verða borin upp á aðalfundi félagsins sem mun leiða til þess að 2.110 m.kr. er greiddur sem arður til hluthafa.

Aðalfundur félagsins verður haldinn mánudaginn 22. mars 2004.N�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn