Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnSamfylkingin lofaði öldruðum 226 þús. á mánuði í áföngum

þriðjudagur, 22. júlí 2008

 
 
 
f dag er 1.júlí.Nefnd um endurskoðun laga  um almannatryggingar á að skila áliti um framfærsluviðmið  lífeyrisþega í dag. Það er að vísu furðulegt, að sérstök nefnd á vegum félags-og tryggingamálaráðherra skuli eiga að semja þetta viðmið þegar til eru í landinu  tvær ríkisstofnanir,sem hafa rannsakað framfærslukostnað og neysluútgjöld landsmanna.Hér á ég við Neytendastofu og Hagstofu Íslands. Neytendastofa hefur kannað framfærsluviðmið og Hagstofan kannar reglulega neysluútgjöld landsmanna.Ég tel  eðlilegast að  miða  við  neyslukönnun Hagstofunnar, þegar neysluviðmið lífeyrisþega er ákveðið..Í nefnd ráðuneytisins um mál þetta sitja  ýmrir embættismenn og fulltrúar aðila vinnumarkaðarins  en ekki fulltrúar samtaka aldraðra eða öryrkja! Aðilar vinnumarkaðarins vilja halda framfærsluviðmiði  aldraðra og öryrkja niðri svo að unnt sé að halda lífeyri þeirra niðri.Það  kann að hljóma undarlega en þannig er það samt.Þessir aðilar vilja að vísu, að lífeyrir aldraðra og öryrkja sé ekki lægri en lágmarkslaun verkafólfs, jafnvel aðeins hærri en þeir hafa ekki áhuga á því, að lífeyrir eftirlaunamanna sé rúmur og verulega hærri en lágmarkslaun..  Haustið 2007 lagði ASÍ til, að framfærsluviðmið aldraðra væri 150 þús. á   á mánuði eða langt undir  meðaltalsneysluútgjöldum Hagstofu Íslands.Að mínu mati er ekki sjálfgefið að miða lífeyri aldraðra  við lágmarkslaun verkafólks. Lífeyrir aldraðra á að vera það hár,að aldraðir geti lifað með reisn.Aldraðir eru að sjálfsögðu úr öllum þjóðfélagshópum.og því er eðlilegt að lífeyrir aldraðra taki mið af því en ekki  lægstu kauptöxtumr, sem  enginn er á í dag.
 
Viðmiðið ætti að vera 226 þús.kr.
 
Í dag eru meðaltals neysluútgjöld   einhleypinga samkvæmt könnun Hagstofu Íslands 226 þús kr. á mánuði ( des, 2007)  Það er fyrir utan skatta.Þegar  sköttum  hefur verið bætt  við neysluútgjöldin verður talan  rúmar 300 þús. kr. á mánuði.Það þykja ekki há laun í dag. Það er þvi engin ofrausn að ákveða lífeyri aldraðra 226  þús.kr. á mánuði,þ.e. hjá þeim,sem einungis hafa tekjur frá almannatryggingum...Ég geri ekki ráð fyrir því, að menn vilja i láta lífeyrinn taka til skatta einnig.Einhleypur ellilífeyrisþegi,sem hefði 50 þús. kr á mánuði úr lífeyrissjóði fengi  25 þús. á mánuði meira í lífeyri en sá,sem ekki er í lífeyrissjóði.Vegna skerðinga tryggingabóta héldi hann ekki nema helmingnum af þessum 50 þús. kr. Vegna skerðinga tryggingabóta breytir ekki mjög miklu fyrir lífeyrisþega hvort hann hefur 50-100 þús.
á mánuði  úr lífeyrissjóði. Skattar og skerðingar taka mikinn hluta af þessum fjárhæðum til baka.Það er .því ekki stór munur á kjörum   þeirra eldri borgara,sem hafa einungis lífeyri frá almannatryggingum og þeirra sem hafa lágar greiðslur úr lífeyrissjóði.
 
Hafa 136 þús kr. í dag
 
Í dag er lífeyrir aldraðra einhleyinga frá Tryggingastofnun  tæpar 136 þús á mánuði fyrir skatta eða 121 þús.á mánuði eftir skatta.Hér er átt við þá,sem ekki hafa neinar  tekjur aðrar en bætur almannatryggnga.Samfylkingin lýsti því yfir fyrir síðustu þingkosningar,að hún mundi beita sér fyrir því,að lífeyrir aldraðra yrði hækkaður í sem svarar neysluútgjöldum  samkvæmt könnun Hagstofu Íslands,þ.e. í   226 þús kr. á mánuði fyriir einhleypinga. Þetta yrði gert í áföngum..Ég sé ekki hvers vegna er verið að leggja  þetta mál í hendur á nefnd embættismanna og aðila vinnumarkaðaris.Ef Samfylkingin vill efna þetta kosningaloforð sitt við aldraða á ráðherra Samfylkingarinnar,sem fer með málaflokkinn, að  efna það en ekki að skjóta sér á bak við einhverja nefnd eins og algengt er að ráðherrar geri.Samfylkingin verður að efna þetta kosningaloforð sitt.Hún komst til valda.m.a. og ef til vill fyrst og fremst vegna þessa  loforðs. Þess vegna þýðir ekkert fyriir Samfylkinguna að skjóta sér á bak við  embættismenn og fulltrúa vinnumarkaðarins.Þeir gáfu kjósendum engin loforð.Ef hins vegar það strandar á Sjálfstæðisflokknum að koma þessu kosningaloforði við aldraða í framkvæmd þá þarf að segja kjósendum frá .því. Ef Sjálfstæðisflokkurinn  hindrar framkvæmd á því máli,sem átti stærsta þáttinn í því að koma Samfylkingunni til valda, þá er rökrétt að Samfylkingin slíti stjórnarsamstarfinu.
 
Ég á ekki von á,að endurskoðunarnefnd almannatryggingalaga leggi til miklar hækkanir á lífeyri aldraðra i dag. Ef til vill leggur nefndin til,að lífeyrir aldraðra hækki um 15-25 þús kr.  á mánuði hjá einhleypingum,þ.e. fari í 151 - 161 þús. kr. á mánuði.Það er ekki mikil hækkun.Í besta falli mætti hugsa sér að  tillaga yrði gerð um 170 þús á mánuði,fyrir skatta hjá einhleypingum. Þessar tölur eru allar langt undir meðaltalneysluútgjöldum Hagstofunnar,sem eru 226 þús. kr. Félags-og tryggingamálaráðherra getur að vísu gert aðrar og hærri tillögur.Hún er ekki bundin af tillögum nefndarinnar. Hún er bundin af kosningaloforðum Samfylkngarinnar.Það er það eina sem hún er bundin af.
 
Ritað 1.júlí 2008
 
Björgvin Guðmundsson
 
Birt í Morgunblaðinu 14.júlí 2008


N�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn