Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnEkki lög um hringamyndanir

miðvikudagur, 22. september 2004

 

 

Um síðustu áramót voru uppi háværar raddir um það í stjórnarflokkunum að setja þyrfti lög um hringamyndanir í íslensku viðskiptalífi. Morgunblaðið tók undir þessi sjónarmið.Í grein,er ég skrifaði um mál þetta í Morgunblaðið, komst ég að þeirri niðurstöðu,að engin þörf væri á sérstökum lögum um hringamyndanir. Núgildandi lög um samkeppnishömlur nægðu í því efni. Ef til vill þyrfti að skerpa á þeim og efla Samkeppnisstofnun. Nefnd sem viðskiptaráðherra skipaði hefur komist  að sömu niðurstöðu. Hún telur ekki þörf á sérstökum lögum um hringamyndanir en vill skerpa á núgildandi lögum.

 

Nægar heimildir fyrir hendi

 

 Sannleikurinn er sá,að  nægar heimildir eru í núgildandi samkeppnislögum til þess að fylgjast með samkeppnishömlum og grípa til aðgerða, ef viðskiptaaðilar reynast sekir um skaðlegar samkeppnishömlur. Hins vegar hefur Samkeppnisstofnun verið of veik og stjórnvöld hafa vanrækt að efla hana.Stjórnvöld hafa ekki haft nægan áhuga á því að hafa virkt eftirlit með viðskiptalífinu. Gott dæmi um þetta eru olíufélögin. Samkeppnisstofnun hefur komist að því, að olíufélögin höfðu með sér ólögmætt verðsamráð. Neytendur hafa sjálfsagt orðið fyrir miklum skaða af þeim sökum. En málið hefur tekið mörg ár og því er ekki lokið enn.Stjórnvöld hafa ekki sýnt neinn áhuga á því að málinu gegn olíufélögunum væri lokið og þau látin svara til saka.Það hefur ekki vantað lagaheimildir. Það hefur vantað  áhuga  á að ljúka málinu gegn oliufélögunum. Það skiptir engu hversu mörg nefndarálit eru samin um nauðsyn aðgerða í þessum málum,ef málum er ekki fylgt eftir og lagaheimildir nýttar.

 

Hæpið að skipta fyrirtækjum

 

Eitt af því sem nefnd viðskiptaráðherra gerir tillögu um er að breyta megi skipulagi fyrirtækja ef þau misnota markaðsfrelsið.Ég tel mjög hæpið að fara út á þá braut Það gæti skaðað fyrirtækin mikið.Eðlilegra væri að  setja slík fyrirtæki undir verðlagseftirlit og verðlagsákvæði.Ef fyrirtæki misnotar markaðsfrelsið mætti  setja vörur þess í ákveðinn tíma undir verðlagsákvæði,þ.e. slíkt fyrirtæki yrði að sækja um til Samkeppnisstofnunar á hvaða verði fyrirtækið mætti selja vörur sínar.Ég  hygg,að ef markaðsráðandi fyrirtæki hefðu slík ákvæði hangandi yfir sér mundu þau ekki misnota aðstöðu sína.

 

Ný ríkisstofnun leysir ekki vandann

 

 Önnur tillaga nefndar viðskiptaráðherra er sú,að skipta Samkeppnisstofnun í tvær stofnanir: Stofnun er hefði með samkeppnismál að gera og stofnun,sem hefði með óréttmæta viðskiptahætti og neytendamál að gera.Ekki verður séð að slík  skipting leysi neinn vanda. Samkeppnisstofnun getur að sjálfsögðu skipt sér í tvær deildir. Það leysir engan vanda að  stofna nýja ríkisstofnun og bæta við nýjum forstjóra. Það eykur aðeins kostnað. Það eina sem þarf að gera er að efla Samkeppnisstofnun myndarlega.Ef ríkisstjórnin getur hugsað sér að stofna nýja ríkisstofnun til þess að fjalla um þessi mál getur hún alveg eins stóreflt Samkeppnisstofnun svo hún geti sinnt samkeppnismálum og eftirliti betur en nú.

 

Björgvin Guðmundsson

 

Birt í Morgunblaðinu 2.oktober 2004

 

 

 N�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn