Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnMesta ranglæti Íslandssögunnar

sunnudagur, 15. júlí 2007

 
Kvótakerfið,íslenska,felur í sér mesta ranglæti Íslandssögunnar.Kerfið hefur flutt gífurlega fjármuni til fárra á kostnað margra.Mikið brask hefur þróast í skjóli kerfisins vegna hins frjálsa framsals aflaheimilda.Menn fengu í upphafi úhlutað fríum aflaheimildum en hafa samt sem áður getað selt þær fyrir gífurlega háar fjárhæðir  og gengið út úr greininni með fullar hendur fjár. 
Ég fékk mikil viðbrögð við grein minni um kvótamálið,sem birtist í Mbl. 24.júní sl .Í tölvupósti,sem mér barst í tilefni af greininni. sagði svo m.a.:"Þetta fiskveiðistjórnarkerfi okkar  er alveg greinilega komið að fótum fram  og þarfnast   algjörrar uppstokkunar.Ekkert af því,sem það átti að leiða til hefur tekist.Þorskveiðiheimildir fara  minnkandi ár frá ári og ráðlögð veiði fyrir næsta fiskveiðiár í sögulegu lágmarki.Þorskstofninn er á mörkum   þess að  hrynja.Sjávarbyggðunum blæðir smám saman út.Kvótaeign færist á færri og færri handhafa.Réttur íbúa í sjávarbyggðunum er nákvæmlega enginn gagnvart lífsbjörginni, að fá að veiða fisk frá sinni heimabyggð."  Framangreint viðhorf er dæmgert fyrir viðhorf almennings í landinu. Allur almenningur telur kvótakerfið ranglátt kerfi, sem auk þess hafi gengið sér til húðar. Allur almenningur vill, að þetta kerfi verði stokkað upp eða afnumið og annað innleitt í staðinn. Viðhorf almennings verður ekki sniðgengið. Stjórnvöld geta ekki hundsað almenning. Stjórnvöld verða að hlusta á þjóðina í þessu stærsta hagsmunamáli hennar.Tími aðgerða í kvótamálinu er að renna upp.Forseti alþingis skynjaði þjóðarviljann í þessu máli og túlkaði hann,þegar hann flutti ræðu sína um kvótamálið 17.júní.
 
Stokka verður kerfið upp
 
Hvaða breytingar á að gera á kvótakerfinu? Hvernig á að stokka það upp? Sturla Böðvarsson,forseti alþingis, lagði fram róttækar hugmyndir í ræðu sinni 17.júní
 um flutning aflaheimilda til sjávarbyggðanna úti á landi.Hann  vill flytja mikið af aflaheimildum út á land.Viðbrögð  við hugmyndum hans voru misjöfn. Sjávarútvegsáðherrann tók ekki undir þær og  sumir forkólfar í sjávarútvegi reyndu að gera lítið úr hugmyndum forseta alþingis í þessu efni.En ef sjávarbyggðunum úti á landi á ekki að blæða alveg út verður ekki komist hjá því að færa þessum stöðum úti á landi verulegar aflaheimildir með einum eða öðrum hætti.Ein leiðin er sú að úthluta frystihúsum og öðrum  fiskvinnslustöðvum  aflaheimildum.Þá mundu aflaheimildirnar haldast í byggðarlögunum en ekki fara burtu um leið og bátarnir væru seldir. Önnur leið er sú að stórauka byggðakvótana. Ekki er heimilt að  selja eða flytja byggðakvóta.Ef til vill mætti fara báðar þessar leiðir. Harðir talsmenn kvótakerfisins  telja framangreindar leiðir of sársaukafullar fyrir  handhafa kvótanna,en því er til að svara að  flutningur kvótanna frá sjávarbyggðunum út um allt land hefur einnig verið mjög sáraukafullur. Lífsbjörgin hefur verið tekin frá þessum byggðum. Þessar byggðir hafa verið skildar eftir bjargarlausar.Þær hugmyndir,sem ég hefi hér reifað, má framkvæma í áföngum.Þær geta því verið misjafnlega harkalegar,allt eftir framkvæmdinni. En einnig er hugsanlegt að innkalla allar aflaheimildir í einu. Ríkið á þessar veiðiheimildir og útgerðarmenn eru aðeins með þær  á leigu,þannig að er unnt að innkalla þær hvenær sem er.Veiðiheimildunum yrði síðan úthlutað aftur  og þá gæfist tækifæri til þess að bæta sjávarbyggðum úti á landi þann skaða,sem þær hafa orðið fyrir við missi aflaheimilda.Kvótakerfið verður ekki stokkað upp án sársauka. En ekki verður  komist hjá aðgerðum. Róttækasta leiðin væri síðan sú að skipta algerlega um kerfi, leggja kvótakerfið niður og fara yfir í sóknardagakerfi. Margir telja, að  það sé nú endanlega komið í ljós ,að kvótakerfið verndi ekki þorskstofninn eins og vonir stóðu til. Brottkastið sé einnig svo gífurlegt, að ekki sé unnt að viðhalda kerfinu. Í sóknardagakerfi  kæmi allur aflinn að landi. Það kerfi hefur reynst vel i Færeyjum og á Grænlandi.
Ég tel að stokka eigi upp núverandi kerfi.Það á að gera róttkar breytingar á því eins og forseti alþingis hefur lagt til.Það gengur ekki lengur að segja, að ekki megi breyta kerfinu, þar eð það valdi útgerðinni sársauka.Við getum ekki lengur horft aðgerðarlaus á það, að sjávarbyggðunum blæði út.
 
Björgvin Guðmundsson
 
Birt í Mbl. 14.júlí 2007


N�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn