Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnNeyslukönnun Hagstofunnar: Lífeyrir aldraðra þarf að stórhækka

miðvikudagur, 24. ágúst 2005

Fyrir skömmu birti Hagstofan niðurstöður neyslukönnunar,er gerð var árin  2001-2003. Könnuð voru  neysluútgjöld einstaklinga og heimila í landinu.Neysluútgjöld einstaklinga reyndust rúmar 2 millj. kr. á ári til jafnaðar eða nákvæmlega 2.005.241 kr.Þetta gera  167 þús. kr. á mánuði.Húsnæðiskostnaður er inni í þessari tölu en mjög lágt áætlaður,aðeins 43 þús kr. á mánuði.Flestir þurfa að greiða mikið meira í húsnæðiskostnað á mánuði.Engin opinber gjöld eru inni í tölunni,hvorki tekjuskattar til ríkisins,útsvör,eignarskattar,bifreiðaskattar né fasteignagjöld. Til þess að standa undir þessum  neysluútgjöldum og geta greitt öll opinber gjöld þarf því hver einstaklingur talsvert yfir 200 þús. kr. í tekjur á mánuði til jafnaðar.

Ráðgjafarstofa heimilanna birtir neysluviðmiðun,sem er talvert lægri en niðurstaða neyslukönnunar Hagstofunnar.Ástæðan er sú,að það vantar ýmsa veigamikla liði í neysluviðmiðun ráðgjafarstofunnar. Td. Vantar húsnæði,bifreiðakostnað,síma,áskriftargjöld og tryggingar. Einnig vantar dagheimilagjöld. 

Hver eru neysluútgjöld aldraðra?

  Hagstofan kannar ekki sérstaklega neysluútgjöld ellilífeyrisþega eða öryrkja en það eru þeir hópar bótaþega almannatrygginga,sem hafa verst kjör í dag. Til þess að meta framfærslukostnað ellilífeyrisþega verður því að styðjast við könnun Hagstofunnar á neysluútgjöldum almennings.Framfærslukostnaður eldri borgara er ekkert frábrugðinn framfærslukostnaði  almennt.Að vísu kann að vera að ellilífeyrisþegar noti minni fjármuni í skemmtanir en þeir,sem yngri eru en þar á móti kemur,að lyfjakostnaður og sjúkrakostnaður eldri borgara er mikið hærri en hjá þeim yngri.Ég tel því full rök fyrir því að leggja könnun Hagstofunnar  á neysluútgjöldum almennings  til grundvallar,þegar framfærslukostnaður  ellilífeyrisþega er metinn.Ég geng því út frá því,að framfærslukostnaður ellilífeyrisþega sé hinn sami og hjá almenningi til jafnaðar. 

Ellilífeyrir dugar hvergi nærri til framfærslu

 Nú þegar nýjasta neyslukönnun Hagstofunnar liggur fyrir er því ljóst hversu mikið vantar upp á,að ellilífeyrir Tryggingastofnunar dugi til framfærslu aldraðra.Ellilífeyrir einstaklinga ( einhleypinga)frá Tryggingastofnun er í dag um 104 þús. kr. á mánuði fyrir skatta. Hér er átt við grunnlífeyri,tekjutryggingu,tekjutryggingarauka og heimilisuppbót.En heimilisuppbót fá eingöngu þeir sem búa   einir og njóta fullrar tekjutryggingar.Ef einstaklingur tekur einhvern inn til sín,t.d. son, móður eða sambýlismann þá fellur heimilisuppbótin niður en hún nemur nú 18 þús. kr. á mánuði. Það munar um minna. Af 104 þús. kr. lífeyri verður einstaklingur að greiða kr. 11 þús. í skatta á mánuði.Eftir standa þá aðeins 93 þús. kr.  Ljóst er af þessum tölum,að það vantar marga tugi þúsunda upp á,að ellilíeyrir Tryggingastofnunar dugi til framfærslu aldraðra. Með því að engin opinber útgjöld eru inni í tölu Hagstofunnar um meðaltals neysluútgjöld einstaklinga er ljóst,að  kr. 167 þús. á mánuði eru algerar lágmarks tekjur   einhleypra ellilífeyrisþega.Það þarf því a.m.k. að  hækka ellilífeyri  einstaklinga frá Tryggingastofnun í þessa fjárhæð ( samanlagður grunnlífeyrir,tekjutrygging,heimilisuppbót og tekjutryggingarauki).Af slíkri hækkun leiðir að það þarf síðan að leiðrétta

  ellilífeyri hjóna og draga   úr skerðingu bóta vegna tekna maka.Og að sjálfsögðu þarf að leiðrétta samsvarandi lífeyri þeirra ellilífeyrisþega,sem hafa lífeyiri frá lífeyrissjóðum.Draga þarf úr skerðingu bóta þeirra ellilífeyrisþega,sem hafa lífeyri frá lífeyrissjóðum eða aðrar tekjur. 

Er þetta of mikil hækkun?

  Mér er ljóst,að mörgum mun finnast það róttæk tillaga að leggja til,að bætur einhleypra ellilífeyrisþega frá Tryggingastofnun hækki í 167 þús. kr. á mánuði eða um 63 þús. kr. á mánuði. En það yrði ekki mjög kostnaðarsamt að framkvæma þá tillögu,þar eð hér er um tiltöluleg fámennan hóp ellilífeyrisþega að ræða.Hins vegar er nokkuð stór hópur, um 10.000 ellilífeyrisþegar,sem heldur fullri tekjutryggingu þrátt fyrir nokkra greiðslu úr lífeyrissjóði.Leiðrétting á lífeyri Tryggingastofnunar mundi gagnast þessum hóp talsvert enda þótt hækkun frá almannatryggingum sé ekki  eins mikil og hjá þeim,sem engan lífeyrissjóð  hafa. Ellilífeyrisþegi með 48.182 kr.

á mánuði úr lífeyrissjóði  hefur í kringum 113 þús kr. alls í lífeyri.Hann heldur fullri tekjutryggingu en missir heimilisuppbót og tekjutryggingarauka við að fá úr lífeyrissjóði.Flestir ellilífeyrisþegar fá sem betur fer einhvern lífeyri úr lífeyrissjóðum.Ef þeir fá meira en 48.182 kr. á mánuði úr lífeyrissjóði skerðist tekjutrygging þeirra.

Mál þetta snýst m.a. um það hvort  ellilífeyrir eigi að duga fyrir framfærslu.Ég tel,að svo eigi að vera.Þess vegna verður ellilífeyrir að hækka upp á þá fjárhæð sem nemur framfærslukostnaði á mánuði.

Björgvin GuðmundssonN�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn