Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnÞað á að innkalla allar veiðiheimildir

þriðjudagur, 24. febrúar 2009

 
 
Það á að innkalla allar veiðiheimildir strax á  árinu 2009.Síðan á að úthluta þeim aftur eftir nýjum reglum,þannig að allir sitji við sama borð.Þar koma ýmsar aðferðir til greina. Það mætti bjóða aflaheimildirnar upp og leyfa öllum að bjóða í þær.Einnig mætti hugsa sér að  úthluta eftir ákveðnum reglum gegn gjaldi og gæta þess,að  veiðiheimildir dreifðust út um allt land,þannig að sjávarbyggðir úti á  landi yrðu ekki afskiptar og allir hefðu möguleika á að fá veiðiheimildir.Það kerfi,sem byggðist á því að nokkrir útvaldir fengju veiðiheimildirnar, gengur ekki lengur. Þetta kerfi felur í sér svo mikið misrétti,svo mikil brot á  mannréttindum,að Mannréttindanefnd Sameinuði þjóðanna hefur úrskurðað, að það feli í sér mannréttindabrot og því verði að breyta.En ríkisstjórnin hefur ekkert gert til þess að breyta kerfinu enn sem komið er. Hún hefur aðeins sent bréf til Mannréttindanefndar Sþ. og sagt,að hún muni skoða breytingar síðar.Ætlun rikisstjórnarinnar mun vera að skipa nefnd til þess að endurskoða kvótakerfið og koma með  einhverjar tillögur um breytingar. En mér vitanlega hefur þessi nefnd enn ekki verið skipuð.Seinagangur ríkisstjórnarinnar í þessu máli er slíkur, að hann leiðir í ljós,að áhugi á málinu er enginn..Þegar  Ísland er sakað um mannréttindabrot af Sameinuðu þjóðunum tekur Ísland ekki meira mark á því en svo að málinu er nánast stungið undir stól. Svarbréfið,sem Ísland sendi Mannréttindanefnd Sþ. var svo loðið að það sagði nánast ekki neitt. Og það fylgdi enginn hugur máli eins og sést best á framkvæmd málsins.Sjávarútvegsráðherra  telur greinilega að ekkert liggi á. Það megi athuga þetta einhvern tímann síðar. Þetta sýnir algert skilningsleysi á mannréttindabrotum.. Það er ekki unnt að fresta  því að afnema mannréttindabrot. Og það er ekki unnt að veita neinn afslátt á mannréttindum. Ísland hefur gagnrýnt mannréttindabrot erlendis harðlega og barið sér á brjóst.En þegar um mannréttindabrot hjá okkur sjálfum er að ræða gegnir öðru máli.Þá er ekkert gert í málinu.Mannréttindabrotin halda áfram.
 
Þarf að bæta útgerðarmönnum innköllun veiðiheimilda?
 
Mörgum finnst  það róttækt að ríkið innkalli allar veiðiheimildir og spyrja hvað á að gera fyriir útgerðina, ef það verður gert? En ríkið,þjóðin, á allar veiðiheimildirnar. Fiskimiðin,fiskurinn í sjónum, er sameign íslensku þjóðarinnar samkvæmt lögum. Útgerðarmenn hafa haft veiðiheimildirnar að  láni. En þeir hafa farið með þær eins og þeir ættu þær. Þeir hafa selt þær  öðrum og grætt marga milljarða á því braski.Þeir hafa hætt veiðum  eftir að hafa selt veiðiheimildirnar! Þeir hafa meira að segja veðsett veiðiheimildirnar. Eru skuldir útgerðarinnar  nú um 600 milljarðar í ríkisbönkunum. Ríkið á þessar skuldir.Það er með ólíkindunm,að útgerðin skuli bæði hafa selt  veiðiheimildir og veðsett þær. Þetta er svipað og maður hefði íbúð á leigu.Honum væri leyft að framleigja hana en mundi selja hana! Og aðrir,sem hefðu íbúðir á leigu mundu veðsetja þær..Þetta kerfi er komið út í hreinar ógöngur  og það verður að umbylta því strax  eða afnema með öllu.Samfylkingin lagði fyrir kosningar  2003  fram tillögur um fyrningarleið í kvótakerfinu.Samkvæmt .þeim tillögum átti að  fyrna veiðiheimildir útgerðarmanna á  ákveðnu árabili. Tillögurnar voru hugsaðar þannig,að þær mundu milda það fyrir útgerðarmenn að veiðiheimildirnar væru teknar af þeim.Því átti það .að gerast smátt og smátt.Tillögurnar mættu mikilli andstöðu  útgerðarmanna. Spurning er hvort andstaðan hefði verið nokkuð meiri þó lagt hefði verið til,að veiðiheimildirnar yrðu innkallaðar í einu lagi.Það er óvíst.
 
Þjóðin er á krossgötum
 
Nú eru þáttaskil í efnahags-og atvinnumálum þjóðarinnar.Stærstu bankar þjóðarinnar fóru í þrot  vegna óhóflegrar skuldasöfnunar þeirra erlendis.Fjármálakerfi þjóðarinnar er hrunið.Þjóðin hefur orðið að leita til Alþjóða gjaldeyrissjóðsins (IMF)um aðstoð við að endurreisa gjaldeyris-og fjármálakerfi þjóðarinnar.Þjóðin sótti um  lán  til IMF til þess  að unn væri að koma á frjálsum gjaldeyrisviðskiptum með krónuna..Það hefur einnig þurft að leita eftir láni til vinveittra ríkja. Hætt er við að íslenska ríkið verði að greiða hluta af  ábyrgðarskuldbindingum bankanna vegna sparifjárreikninga,sem  íslenskir bankar stofnuðu til erlendis.Ef svo fer verður
islenska þjóðin að greiða háar fjárhæðir í afborganir og vexti í framtíðinni.Undir þessum  kringumstæðum getur þjóðin ekki lengur látið einkaaðila valsa með veiðiheimildir landsmanna og braska með þær. Það verður að innkalla veiðiheimildirnar   strax og láta greiða eðlilegt gjald fyrir þær.Þessi auðlind þjóðarinnar getur sannarlega hjálpað  þjóðinni í þeim erfiðleikum,sem hún á nú við að etja.
 
 
Björgvin Guðmundsson 
 
Birt í Mbl. 24.feb. 2009
 


N�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn