Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnRíkisstjórnin svíkur kosningaloforð

þriðjudagur, 2. desember 2003Fyrir síðustu alþingiskosningar gaf ríkisstjórnin mörg og kostnaðarsöm
kosningaloforð. Það lá mikið við. Skoðanakannanir bentu til þess,að
ríkisstjórnin væri fallin og því voru öll ráð notuð til þess að rétta
stöðuna við.Stærstu kosningaloforðin voru loforð um skattalækkanir en einnig
voru stór loforð gefin um gerð jarðganga,aðgerðir í húsnæðismálum,úrbætur í
málefnum aldraðra og öryrkja o.fl. o.fl. Talsmenn  ríkisstjórnarinnar
sögðu,að staðið yrði við kosningaloforðin. Þau yrðu efnd.Kjósendur munu því
fylgjast vel með því ,að staðið verði við öll kosningaloforðin ,sem
ríkisstjórnin gaf  í kosningabaráttunni.
Nú  hefur ríkisstjórnin svikið fyrsta kosningaloforðið. Hún lofaði því,að
gerð yrðu jarðgöng milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar,Héðinsfjarðargöng á
ákveðnum tíma.Frambjóðendur stjórnarflokkanna lögðu mikla áherslu  á
mikilvægi þessa verks.Þeir kváðu það arðbært og sögðu það  lið í
byggðastefnu. Siglfirðingar væntu mikils af  þessum jarðgöngum. Var talið að
göngin mundu efla Siglufjörð verulega en ástandið þar  hefur ekki verið of
gott í atvinnumálum.Einnig var talið að jarðgöngin yrðu lyftistöng fyrir
Ólafsfjörð.Gerð jarðganga milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar  var boðin út
fyrir kosningar til þess að sýna að staðið yrði við þetta
kosningaloforð.Byrja átti strax á verkinu eða í síðasta lagi næsta ár og
ljúka því 2006.Hefði það skapað mikla atvinnu strax. En í byrjun júlí
tilkynnir samgönguráðherra skyndilega,að  ákveðið hafi verið að hafna öllum
tilboðum í verkið og slá því á frest " vegna stöðugleikans",þ.e. til þess að
tryggja stöðugleikann í efnahagsmálum! Hvað hafði breytst í því efni á tæpum
2 mánuðum? Ekkert hafði breytst. Ástand og horfur í efnahagsmálum eru
nákvæmlega eins nú  og fyrir kosningar. Það var vitað fyrir kosningar að
ráðast átti í miklar framkvæmdir á Austurlandi,virkjun og byggingu
álverksmiðju og að þessar framkvæmdir mundu valda ákveðinni þenslu í
efnahagslífinu. Þegar loforðið um jarðgöngin var gefið,  var þetta vitað.
Samt er loforðið svikið og því borið við,að ekki sé unnt að ráðast í þessa
framkvæmd á áður áætluðum tíma vegna hættu á þenslu! Á sömu forsendum getur
ríkisstjórnin svikið  önnur kosningaloforð sín svo sem um skattalækkanir og
hækkun húsnæðislána. Sérfræðingar í efnahagsmálum hafa einmitt bent á,að
miklar skattalækkanir gætu valdið aukinni þenslu í efnahagskerfinu. Og
margir hafa bent á,að mikil hækkun íbúðalána gæti einnig valdið þenslu vegna
aukinnar eftirspurnar eftir lánum og hækkunar á  fasteignaverði.
 Svik ríkisstjórnarinnar á kosningaloforðinu um gerð jarðganga milli
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar á tilsettum tíma hafa gengið   fram af fólki;
tveir þingmenn Framsóknarflokksins  í Norðausturkjördæmi hafa tilkynnt,að
þeir styðji ekki  ákvörðun ríkisstjórnarinnar um frestun framkvæmda.Mikil
ólga er á Siglufirði út af máli þessu  og óánægja er víðar í
Norðausturkjördæmi  vegna þessara  svika.Með því að hafna öllum tilboðum,sem
bárust við útboð  verksins er verkið sett í uppnám og alls óvíst hvort af
því verður eða hve lengi það tefst. Ljóst er að það tefst um a.m.k 3
ár.Göngin gátu verið tilbúin 2006 miðað við tilboð Íslenskra
aðalverktaka,sem barst í verkið. En ljóst er nú,að þau verða í fyrsta lagi
tilbúin haustið 2009,ef staðið verður við síðustu yfirlýsingar  stjórnvalda.
Ríkisstjórnin talaði mikið um "stöðugleikann" í efnahagsmálum fyrir síðustu
kosningar. Það var hamrað   á því að varðveita þyrfti stöðugleikann. Var það
ekki hvað síst Framsóknarflokkurinn,sem notaði þetta slagorð óspart. En hvar
er stöðugleikinn? Gengi íslensku krónunnar hefur sveiflast upp og niður á
undanförnum misserum og valdið miklu óöryggi hjá útflytjendum og í
ferðamannaiðnaðinum. Á einu ári hefur gengi íslensku krónunnar hækkað svo
mikið gagnvart dollar,að stórskaði hefur hlotist af fyrir útflytjendur.
Útflutningur að fjárhæð 100 milljónir kr.  fyrir þessa  gengissveiflu gerir
aðeins 75 milljónir í dag. Óvíst er hvað útflutningurinn þolir lengi svona
mikla breytingu til hins verra.Er þetta merki um stöðugleika? Mörg
atvinnufyrirtæki hafa verið að segja upp fólki undanfarið. Það er talsvert
atvinnuleysi. Ekki  er langt síðan verkalýðshreyfingin varð að taka til
sinna ráða til þess að að afstýra nýrri verðbólguöldu. Með skjótum aðgerðum,
viðræðum við fjölmörg atvinnufyrirtæki,tókst ASÍ þá að afstýra miklum
verðhækkunum  og  jafnvel  að knýja fram vissar verðlækkanir. Á þann hátt
tryggði  ASÍ,að verðhækkanir héldust innan rauðu strikanna og ekki þurfti að
koma til kauphækkana. Ljóst er,að lítið má út af bera í  þessum efnum.Það er
langt því frá,að ástandið sé stöðugt.

Björgvin Guðmundsson
viðskiptafræðingur

Birti í Morgunblaðinu 2003

N�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn