Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnEr Samfylkingin á réttri leið?

mánudagur, 28. apríl 2008

Samfylkingin hefur nú verið í ríkisstjórn  með Sjálfstæðisflokknum í tæpt eitt ár.Það er því komin nokkur reynsla af þeirri stjórnarsetu.Hvernig  hefur tekist til? Nokkuð hefur
áunnist en   hvergi nærri nóg. Ég mun nú gera nokkra úttekt á stjórnarsetu Samfylkingarinnar..
 
Nokkur árangur hefur náðst í velferðarmálum,sem heyra undir ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardóttir.Má þar nefna aðgeröaráætlun í málum barna og ungmenna, ráðstafanir í húsnæðismálum, aðgerðir í þágu geðfatlaðra, minni tekjutengingar lífeyris aldraðra og öryrkja og  afnám skerðingar lifeyris vegna tekna maka. Enn vantar þó að framkvæma stærsta mál lifeyrisþega, þ.e.  hækkun lífeyris þannig að hann dugi fyrir framfærslukostnaði samkvæmt könnun Hagstofu Íslands um neysluútgjöld. Það mál var eitt stærsta kosningaloforð Samfylkingarinnar og mér finnst það nokkuð mikill dráttur á efndum þess að draga það í heilt ár og sennilega rúmlega það.Tillaga Sjálfstæðisflokksins um að láta þá,sem ekki hafa neitt úr lífeyrissjóði fá 25 þús kr. brútto lífeyri hrekkur skammt í því efni.Eftir skatta og skerðingar verða um 8 þús. kr. eftir af þeim 25 þús. krónum.Það er að vísu betra en ekkert fyrir þá,sem ekkert fá í dag úr lífeyrissjóði en það er lítill hópur sem fær þessa greiðslu Kosningaloforð Samfylkingarinnar var hins vegar um almenna hækkun lífeyris frá TR til allra.Mér segir svo hugur,að  þessar 25 þús. kr. hafi tafið framkvæmd á kosningaloforði Samfylkingarinnar..
 
Í stjórnarsáttmálanum segir,að  bæta eigi stöðu aldraðra og öryrkja og einfalda almannatryggingakerfið. Þetta  ákvæði hefði mátt vera ítarlegra  svo það hefði legið betur fyrir hvernig ætti að bæta kjör lífeyrisþega og hvað mikið. Með því að orða ákvæðið í stjórnarsáttmálanum óljóst verður stöðugur reipdráttur um það milli stjórnarflokkanna hvað bæta eigi kjör  lífeyrisþega mikið.
Í stjórnarsáttmálanum er einnig minnst a skattamál. Þar segir að skattar einstaklinga og fyrirtækja verði lækkaðir. Í tengslum við nýgerða kjarasamninga var ákveðið að hækka skattleysismörkin og lækka skatta fyrirtækja.  Skattleysismörkin verða hækkuð um 20 þúsund krónur  á mánuði á 3 árum og hefst sú skattabreyting næsta ár. Á næsta ári hækka skattleysismörkin um  5800 kr. á mánuði.Þetta er lítið skref  skattalækkunar. Samfylkingin setti fram það stefnumál fyrir síðustu kosningar,að skattleysismörkin ættu að fylgja launavísitölu. Ef skattleysismörkin hefðu hækkað í samræmi við hækkun launavístölu frá 1988 væru þau í dag 150 þúsund kr. á mánuði.En þau verða 115-120 þúsund krónur  á mánuði eftir 3 ár.Það vantar því mikið upp á að stefnumarki Samfylkingarinnar sé náð. Tekjuskattur fyrirtækja verður lækkaður úr 18%
i 15% strax á næsta ári. Þar er betur að málum staðið en að því,er varðar skattalækkanir einstaklinga.
 
Samfylkingin lagði mikla áherslu á umhverfismál í síðustu kosningum.Hún vildi kortleggja hvar mætti virkja og hvar ætti að vernda náttúruna og hún vildi fresta frekari stóriðju.Þegar hefur verið ákveðið að vernda vissa staði og viss svæði og ekki er á döfinn að virkja neina stórfossa a næstunni.Erfiðara hefur hins vegar reynst að stöðva þá stóriðju,sem var í pípunum. Ný álverksmiðja í Helguvík er komin lengst að því er undirbúning varðar. Skipulagsstofnun hafði framkvæmt umhverfismat  en það var kært til umhverfisráðherra. Ráðherra taldi ekki  lagastoð til þess að fella matið úr gildi og með því að matið var jákvætt framkvæmdum þýðir það að grænt ljós hefur verið gefið á framkvæmdir. Framkvæmdaleyfi er í höndum sveitarfélaga. Völd umhverfisráðherra við ákvörðun um   nýja stóriððju  eru orðin harla lítil.Umhverfisráðherra virtist andvígur álveri við Helguvík en gat ekkert gert. Hvort  ríkisstjórn getur haft óbein áhrif
á ákvarðanir um  nýja stóriðju kann vel að vera.En  svo virðist sem ríkisstjórnin hafi lítinn  áhuga á því.
 
Samfylkingin lagði eitt stærsta baráttumál sitt,kvótamálið,til hliðar  í síðustu alþingiskosningum.Margir telja,að það hafi verið gert til þess að greiða fyrir stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn.Ef það er rétt hefði Samfylkingin átt að vera því harðari í öðrum baráttumálum sínum  eins og velferðarmálum og skattamálum.En svo var ekki. Ákvæðin um þessi mál í stjórnarsáttmálanum eru ekki nógu skýr. Ég er mjög óánægður með það, að Samfylkingin skuli hafa lagt kvótamálið til hliðar. Þetta er eitt stærsta og mikilvægasta baráttumál jafnaðarmanna  í dag. Það verður að stokka kvótakerfið upp, draga veiðiheimildir inn á ákveðnu tímabili og bjóða aflaheimildir upp eða úthluta þeim á ný gegn greiðslu.Kvótakerfið hefur skapað gífurlegt misrétti í þjóðfélaginu. Margir hafa fengið úthlutað frítt miklum verðmætum,sem þeir hafa síðan selt og braskað með eins og þeir ættu veiðiheimildirnar. þó svo sé ekki.Jafnaðarmenn munu ekki hætta baráttunni fyrr en misrétti kvótakerfisins hefur verið leitrétt.
 
 
Björgvin Guðmundsson
 
Birt í Fréttablaðinu 28.apríl  2008
 
 


N�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn