Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnRíkisstjórnin skilur aldraða eftir

föstudagur, 11. mars 2005

 

Ríkisstjórnin segir,að kaupmáttur ráðstöfunartekna aukist um 55% á tímabilinu 1995-2007.En á sama tímabili eykst kaupmáttur  ráðstöfunartekna stórs hluta ellilífeyrisþega ( 10 þús. manns) aðeins um 9,3%.Hvers eiga  þessir eldri borgarar að gjalda.Hvers vegna hækkar kaupmáttur ráðstöfunartekna stórs hluta eldri borgara

 aðeins  um brot af því sem kaupmáttur ráðstöfunartekna almennings eykst  um? Fróðlegt væri að fá svar við þeirri spurningi. Í rauninni ætti þetta að vera öfugt. Það ætti að auka kaupmátt ellilífeyris mun meira en kaupmátt almennra tekna.Þannig mætti leiðrétta kjör aldraðra.

   Engar opinberar  athuganir hafa farið fram á því hver framfærslukostnaður aldraðra er.Hagstofan kannar neysluútgjöld almennings en athugar ekki sérstaklega útgjöld aldraðra eða annarra aldurshópa. Hagstofan kannar neyslu heimila og einstaklinga í landinu.Síðasta neyslukönnun Hagstofunnar fór fram árin 2000-2002 og var niðurstaða hennar birt á sl. ári. Samkvæmt henni eru meðaltalsútgjöld einstaklinga ( einhleypinga)161 þús kr. á  mánuði,þe. neysluútgjöld. Meðtalin eru húsnæðisútgjöld,þ.e. húsaleiga og ígildi húsaleigu,kr. 38 þús. á mánuði. Afborganir og vextir er ekki meðtalið og heldur ekki fasteignakaup eða sparnaður. Tekjuskattar og fasteignagjöld eru ekki meðtalin og heldur ekki  félagsgjöld eða lífeyrissjóðsgjöld.Það vantar því nokkuð af útgjöldum inn í tölur Hagstofunnar og munar þar mest um skattana.Húsnæðisliðurinn er einnig mjög lágur í neyslukönnun Hagstofunnar eða aðeins 38 þús. kr. á mánuði sem fyrr segir.Mjög margir aldraðir einstaklingar verða að greiða mun hærra í húsaleigu eða húsnæðiskostnað en 38 þús. kr. á mánuði. 

Hvað segir neyslukönnun Hagstofunnar okkur um  framfærslukostnað aldraðra? Eru  útgjöld aldraðra  að einhverju leyti önnur eða minni en útgjöld almennings? Ég held ekki. Ef eitthvað er þá eru þau meiri en hjá almenningi,þar eð aldraðir nota meiri  lyf og læknishjálp en aðrir og  fleiri sérstök útgjöld koma til  þegar aldurinn færist yfir og heilsan versnar.Neyslukönnun Hagstofunnar er því jafngóð vísbending um framfærslukostnað aldraðra eins og almennings yfirleitt.Með hliðsjón af neyslukönnun Hagstofunnar má telja,að framfærslukostnaður aldraðra einstaklinga nemi a.m.k. 160 þús kr. á mánuði án skatta.Með sköttum o.fl. nema útgjöld aldraðra mun hærri upphæð en 160 þús. kr. á mánuði. Ef lífeyrir aldraðra einstaklinga frá Tryggingastofnun,grunnlífeyrir,tekjutrygging o.fl.  væri hækkaður í 160 þús. kr. á mánuði væri  það alger lágmarkshækkun.Þar er um að ræða þá,sem ekki hafa lífeyri úr lífeyrissjóði.Það er lítill hópur eldri borgara og mundi ekki kosta stóra fjárhæð að leiðrétta kjör þess hóps.Þessi hækkun ætti að vera fyrsta skrefið í leiðréttingu á kjörum aldraðra. Kjör annarra eldri borgara,hjóna,sambýlisfólks og þeirra sem njóta nokkurs lífeyris úr lífeyrissjóði þyrftu að batna  samsvarandi.Samtök eldri borgara hafa lagt áherslu á leiðréttingu á kjörum  þess hóps eldri borgara,sem eru með  um og undir 110 þús kr. á mánuði.Það er sá hópur,sem getið var um hér að framan,um 10 þús. manns. Þessi hópur hefur  45.860 kr. á mánuði úr lífeyrissjóði  og 64.860 kr. á mánuði frá Tryggingastofnun ( grunnlífeyrir,tekjutrygging og eingreiðslur).Kaupmáttur lífeyris þessara ellilífeyrisþega  hefur aðeins aukist um 13,1% frá 1995 og kaupmáttur ráðstöfunartekna þeirra aðeins aukist um 6,1%.Ef athugað er tímabilið frá 1988 hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna þessara  eldri borgara lækkað um 6,5%. Já það er ótrúlegt:Frá 1988 hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna þessara eldri borgara lækkað um 6.5%. Þetta er smánarblettur á þjóðfélagi,sem kallar sig velferðarþjóðfélag. Það þarf að skila aftur því,sem haft hefur verið af þessum eldri borgurum frá 1988.Það þarf sem sagt að leiðrétta kjör þeirra  sem svarar þeirri skerðingu,sem þeir hafa orðið fyrir frá þeim tíma. Framvegis eiga kjör aldraðra síðan ávallt að fylgja breytingum á launum á almennum markaði. En það er ekki nóg. Það þarf einnig að bæta kjör eldri borgara  strax þannig að þau dugi fyrir eðlilegum framfærslukostnaði,þ.e. fari að  lágmarki  nú þegar í 160 þús. kr.

á mánuði hjá einstaklingum.Það er sanngjörn og eðlileg krafa.

 

 

Björgvin Guðmundsson

 

Birt í Fréttablaðinu 11.mars  2005

 

 N�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn