Yfirlit:
Upphafssíða
Pistlar
Æviágrip

Bókaútgáfa

Efst á baugi - æviminningar Björgvins Guðmundssonar


Bætum lífi við árin - greinasafnÚtgjöld hins opinbera hafa aukist í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins.Fyrispurn Sigurjóns Þórðarsonar alþm. á Alþingi

laugardagur, 6. mars 2004

Sigurjón Þórðarson alþingismaður spurði fjármálaráðherra á alþingi um þróun útgjalda hins opinbera frá 1991.Einnig spurði hann um mörg önnur atriði varðandi fjármál ríkisins.Fram kom í svari fjármálaráðherra,að útgjöld hins opinbera hafa aukist í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins úr 39,9% af vergri landsframleiðslu í 42,1%.Á þessu tímabili hafa útgjöld ríkisins skv. fjárlögum aukist úr 105,8 milljörðum kr. í 260,1 milljarð.Á síðasta kjörtímabili jukust útgjöld ríkisins úr 30,1% af vergri landsframleiðslu í 30,8.

Svar fjármálaráðherra við fyrirspurn Sigurjóns Þórðarsonar um fjármál hins opinbera fer hér á eftir:.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Hvernig hafa eftirfarandi þættir í fjármálum hins opinbera þróast á tímabilinu 1991– 2003, sundurliðað eftir árum:
    a.      áætluð útgjöld ríkisins í samþykktum fjárlögum,
    b.      upphæð samþykktra fjáraukalaga,
    c.      niðurstöðutala ríkisreiknings,
    d.      áætlaðar tekjur ríkisins í samþykktum fjárlögum,
    e.      andvirði seldra ríkiseigna,
    f.      útgjöld ríkisins sem hlutfall af vergri landsframleiðslu,
    g.      útgjöld hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga, sem hlutfall af vergri landsframleiðslu,
    h.      afkoma ríkissjóðs?

    Meðfylgjandi tafla er unnin úr þingskjölum, ríkisreikningi og af vef Hagstofu Íslands. Vakin er athygli á að tölur um útgjöld ríkisins í fjárlögum og fjáraukalögum sem og tölur um tekjur ríkissjóðs samkvæmt fjárlögum voru á greiðslugrunni árin 1991–1997, en á rekstrargrunni 1998–2003, auk þess sem framsetningu ríkisfjármála var breytt í veigamiklum atriðum frá og með árinu 1998. Framsetningu ríkisreiknings var einnig breytt frá og með árinu 1998. Upplýsingar um andvirði seldra ríkiseigna sýna tekjufært andvirði vegna sölu fasteigna, jarða og lóða auk eignarhluta í fyrirtækjum. Upplýsingar um útgjöld ríkissjóðs sem hlutfall af vergri landsframleiðslu, sem og útgjöld hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eru samkvæmt samræmdri framsetningu þjóðhagsreikningsuppgjörs. Þjóðhagsuppgjör er talsvert ólíkt uppgjöri ríkissjóðs samkvæmt ríkisreikningi og fjárlögum og munar þar mest um að tekjur af eignasölu hafa ekki áhrif á tekjuafgang og í stað þess að gjaldfæra fjárfestingu er hún eignfærð og afskrifuð, þá eru lífeyrisskuldbindingar færðar með öðrum hætti. Athygli er vakin á því að samanburður á fjárlögum og fjáraukalögum annars vegar og ríkisreikningi hins vegar er varasamur þar sem talsvert hefur verið fært til gjalda í ríkisreikningi undanfarin ár vegna afskrifta skattkrafna, auk þess sem gjaldfærðar lífeyrisskuldbindingar hafa sveiflast mjög á milli ára.

Útgjöld ríkissjóðs skv. fjárlögum Útgjöld ríkissjóðs skv. fjáraukalögum Útgjöld ríkissjóðs skv. ríkisreikningi hvers árs Tekjur ríkissjóðs skv. fjárlögum
hvers árs
Tekjufært andvirði seldra ríkiseigna skv. ríkisreikningi Útgjöld hins opinbera,
ríkis og sveitarfélaga sem hlutfall af landsframleiðslu*
Tekjuafgangur ríkissjóðs í millj. kr. sem hlutfall af landsframleiðslu
Opinbera Ríkið Sveitar- félög Tekju- afgangur Hlutfall
af VLF
1991 105.767,4 6.483 ,0 112.487 ,0 101.698 ,0 382 ,9 39,9 32,7 7 ,7 –11.187 –2 ,8
1992 109.574,7 3.524 ,0 110.607 ,0 105.463 ,0 333 ,0 40,4 32,7 8 ,3 –9.563 –2 ,4
1993 111.015,0 4.647 ,0 112.863 ,0 104.771 ,0 50 ,0 40,3 32,1 8 ,6 –13.781 –3 ,3
1994 113.781,6 6.024 ,0 116.896 ,0 104.146 ,0 139 ,0 39,9 31,5 8 ,8 –13.440 –3 ,1
1995 119.528,3 5.909 ,0 123.344 ,0 112.092 ,0 155 ,0 39,1 31,6 8 ,0 –11.560 –2 ,6
1996 124.816,1 16.355 ,0 139.730 ,0 120.865 ,0 253 ,0 38,5 31,3 8 ,3 –7.339 –1 ,5
1997 126.099,7 7.530 ,0 130.753 ,0 126.224 ,0 631 ,0 37,9 28,9 10 ,0 2.748 0 ,5
1998 165.677,3 14.716 ,0 189.636 ,0 165.810 ,0 2.741 ,0 38,3 28,9 10 ,3 6.152 1 ,1
1999 182.375,9 10.463 ,9 199.002 ,0 184.817 ,0 11.140 ,0 39,4 30,1 10 ,5 15.595 2 ,6
2000 193.158,7 8.240 ,7 229.001 ,0 209.900 ,0 635 ,0 39,1 29,5 10 ,7 16.948 2 ,6
2001 219.164,4 14.957 ,1 228.713 ,0 253.063 ,1 1.065 ,0 40,2 29,9 11 ,4 4.557 0 ,6
2002 239.370,4 11.920 ,5 267.332 ,0 257.900 ,0 11.722 ,0 42,1 30,8 12 ,0 –3.467 –0 ,4
2003 260.142,1 17.279 ,9 271.600 ,0


*Heimild: Hagstofan

Björgvin GuðmundssonN�justu pistlarnir:
Ríkið vanræknir hjúkrunarheimilin, 21.8.2018
Hvers vegna er stjórnarskráin brotin á öldruðum og öryrkjum?, 2.8.2018
Bæta þarf kjör aldraðra strax ekki síðar, 19.7.2018
Eldri borgarar mega hvorki vinna né spara, 21.9.2017
Almannatryggingar fyrsta stoð lífeyriskerfisins, 12.7.2017
Ríkið tók alla "kjarabótina" til baka!, 25.5.2017
Almannatryggingar reka lestina meðal slíkra trygginga á Norðurlöndum, 30.3.2017
Kjör verst settu eldri borgara og öryrkja eru við hungurmörk!, 2.3.2017
Góðærið hefur ekki komið til eldri borgara, 16.2.2017
Eldri borgarar og öryrkjar hafi 400 þúsund á mánuði fyrir skatt!, 2.2.2017
Ríkisstjórnin níðist á kjörum lífeyrisþega!, 1.12.2016
Er búið að mynda stjórn á bak við tjöldin?, 26.11.2016
Fjöldi eldri borgara býr við bág kjör, 16.11.2016
Samfylkingin berjist fyrir launþega og lífeyrisfólk, 15.11.2016
Bæta þarf kjör lífeyrisþega miklu meira en um þessa hungurlús,sem taka á gildi næsta ár, 11.11.2016
Aldraðir og öryrkjar eiga rétt á lífeyri (ekki bótum), 3.11.2016
Margir eiga erfitt með að draga fram lífið!!, 11.8.2016
Hvaða flokkar styðja kjarakröfur aldraðra og öryrkja?, 5.8.2016
Engar kjarabætur í nýjum tillögum um almannatryggingar, 3.8.2016
Bætir Sigurður Ingi kjör aldraðra?, 8.7.2016
Afnema verður endurkröfur á aldraða og öryrkja vegna ofgreiðslu, 3.7.2016
Aldraðir og öryrkjar kjósa kjarabætur!, 14.6.2016
Skerðing vegna atvinnutekna aldraðra eykst!, 4.6.2016
Staða aldraðra og öryrkja óásættanleg, 18.5.2016
Lífeyrir aldraðra á að hækka um 30%, 2.5.2016
76.greinin gildir einnig fyrir verst stæðu eldri borgara og öryrkja!, 21.4.2016
Sigurður Ingi efni kosningaloforðin við aldraða og öryrkja!, 20.4.2016
Mannréttindi stöðugt brotin á öldruðum og öryrkjum, 3.4.2016
Grunnlífeyrir skertur á ný samkvæmt nýjum tillögum ríkisnefndar, 31.3.2016
Lífeyrir aldraðra hjá TR tekinn af þeim við innlögn á hjúkrunarheimili!, 25.2.2016Vefstjórn